За нас

Банката за майчина кърма в София е единствена и уникална по рода си в България и една от малкото подобни структури на Балканския полуостров. Имайки предвид значението на майчината кърма като незаменим, видово специфичен продукт, с достатъчно съдържание на пластични, защитни и биологично активни вещества и в подкрепа на световната тенденция за защита на кърменето Министерство на здравеопазването създава през 1989г. "Банката за майчина кърма". Тя работи по европейски стандарти. Столичната община е инвестирала средства за оборудване, прецизно обработване и изследване на майчината кърма.

През 2002г. Столична община закупи за Банката единствения по рода си в страната апарат "Милкоскен", калибриран за изследване биохимичните показатели на майчината кърма. Международният кодекс на СЗА, за защита на кърменето до шест месечна възраст, изисква от системите на здравеопазването, правителствата, професионалните групи и неправителствени организации да насърчават майките към естествено хранене, посочвайки в това число и храненето с донорска кърма като ефективна и превантивна форма за опазването на детското здраве.

Банката за майчина кърма се състои от:

  • Отделение по събиране, съхранение и пласмент на майчината кърма;
  • Отделение по пастьоризация и лиофилизация;
  • Лаборатория по микробиология;
  • Лаборатория по биохимия,

в които работят 3 лекари, 4 лаборанта, 1 медицинска сестра и 4 санитари.