Донорки

Изисквания към донорките:
 • Здрави жени, които не употребяват алкохол, цигари и лекарства, живеят при добри битови условия, с добра лична хигиена.
 • Количеството кърма, което отделят трябва да бъде около 250-300мл. за денонощие, слeд като са задоволили нуждите на собственото си бебе.
 • Необходимо е да притежават нискотемпературна хладилна камера или фризер.

Задължителни изследвания:
 • СПИН, Хепатит В, Хепатит С, сифилис, гонорея, носителство на патогенни микроорганизми в гърлен и носен секрет и фецес, туберкулоза.
 • 6 месеца след началото на дарителството изследванията се повтарят

Ред за одобряване на донорките:
 • Наш екип от лекар и мед. сестра посещава дома на кандидат-донорката, като по този начин се преценяват условията в които тя живее; прави се клинична оценка на здравословното й състояние и това на бебето. Кандидат-донорката осъществява пробно изцеждане и се взима нативна кърма за микробиологичен анализ.
 • На всяка донорка се дава идентификационен номер, запознава се с хигиенните изисквания за изцеждането и съхранението на кърмата и й се предоставят стерилни банки за събиране на същата.
 • При отрицателни резултати от изследванията, с кандидат-донорката се сключва договор, според който тя се задължава да спазва определени условия - да не употребява цигари, алкохол и медикаменти, при нейно заболяване, на бебето или друг член на семейството да уведоми БМК.
 • Съставя се досие на млекодарителката, което се съхранява 10 години.

Събиране на майчината кърма:
 • Донорката изцежда излишната кърма с ръка или с помпичка по предварителното указание. Кърмата се съхранява в хладилна камера при температура не по-висока от -18°С за не повече от една седмица до момента на транспортирането й в БМК.
 • Събраната от донорката кърма се доставя в БМК от екип - мед. сестра и шофьор или от самата донорка, като това има значение за заплащането. Транспортирането на кърмата се извършва с кола с хладилна система или хладилна чанта. Контролът върху изцеждането и съхранението на кърмата се осъществява от мед.сестра при първото и всяко следващо посещение в дома на дарителката.

Обработка и изследване на кърмата:
 • Кърмата се обработва чрез пастьоризация при 62,5°С за 30 мин.
 • Изследват се биохимичните показатели на майчината кърма - съдържанието на белтъци, масти, лактоза и сухо вещество.
 • Прави се физико-химично изследване на киселинен градус по Тьорнер, рН, проба за фалшификация.
 • Микробиологично изследване

Бракуване на майчината кърма:
 • Пастьоризираната кърма се бракува при наличие на микробна флора над допустимата, след извършената пастьоризация.
 • Фалшифицирана /оводнена или с примес на животинско мляко/ кърма се бракува и договора с донорката се прекратява.

Бракуваните количества кърма не се заплащат на млекодарителката при бракуване по нейна вина /микробиологично замърсяване, оводняване или друга фалшификация/.
При технологичен брак /счупени банки при размразяване/ количеството бракувана кърма на млекодарителката се заплаща.